wp3dd787c5.jpg

Liefde voor je werk

Mijn boekproject over werken met toewijding en passie

 

wp9c23d5a5.png
wpd36e90e6.png
wpfda8c0d9.png
wp173e54df.png
wp25982488_0f.jpg
wp3640e27c_0f.jpg
wp3e4d8ec0_0f.jpg
wp07705dfa_0f.jpg
wp4e01703b_0f.jpg
wp1f7ba869_0f.jpg
wp9f780844_0f.jpg
wpdf819cc6_0f.jpg
wp37830f67_0f.jpg
wp3a0f796e_0f.jpg
wp3373feda_0f.jpg
wp48ed65c3_0f.jpg

 

 

 

Beste bezoeker,

 

Op deze site.vind u alle actuele informatie over mijn project ‘Liefde voor je werk’

Het boek, want dat wordt het, gaat over mensen die liefde, toewijding en passie hebben voor hun werk.

 

Waarom een boek over werken met liefde en toewijding?

A. Ik heb nog nooit van mijn leven een boek geschreven maar ik heb altijd een droom gehad om dit ooit eens te doen. Na eindeloos uitstellen is het er eindelijk van gekomen.

 

B. Ik hou van persoonlijke verhalen, het is boeiend, levert vaak inspiratie, herkenning op en het leest leuker dan een saai managementboek.

Ik heb er nadrukkelijk voor gekozen om toewijding en liefde voor je werk vanuit verschillende perspectieven te beschrijven. Zo kun je persoonlijke verhalen verwachten vanuit: de Boeddhistische, Christelijke traditie maar ook vanuit het Soefisme. Ook staan er verhalen in van  mensen die werken in de Zorg, Marketing, Techniek, Zakelijk Dienstverlening, Politiek, Sport, Muziek etc.

 

C. Het onderwerp liefde en toewijding vind ik mooi omdat mensen die vanuit hun bezieling en inspiratie werken iets bijzonders hebben. Ze hebben een drive voor hun vak en werken voluit vanuit hun talenten. Dit is erg besmettelijk, ze inspireren velen en zitten niet zelden in een soort ‘flow’.

Mensen die werken vanuit toewijding zijn altijd met volle aandacht en concentratie bezig.

Ze lijken te ‘’versmelten’ met datgene wat ze doen. Er komt een andere innerlijke kwaliteit naar voren.

Toewijding is altijd een kwaliteit van het hart en dat raakt je..

Daarnaast zie ik toewijding als tegenpool van onverschilligheid dus zeer actueel.

 

D: Binnen veel bedrijven en (zorg)organisatie mag het best iets minder proceduregericht zijn.

Door teveel systeemdenken ontstaan mijns inziens ‘lelijke’ organisaties waar de bezieling uit wegvloeit.

Angst en indekken staan dan centraal en alles loopt vast in een oneindige bureaucratie. Van papier, checklisten en handboeken.

In combinatie met een verkeerde stijl en cultuur van leidinggeven daalt de kwaliteit en resultaat van werken dramatisch.

Ik denk dat het anders kan door veel meer de menselijke maat te hanteren gebaseerd op: plezier, goede samenwerking en communicatie, respect, vertrouwen en openheid..

DIT levert pas echt goede resultaten op.

 

Wat levert toewijding op?

Het eten smaakt beter, de communicatie is feilloos, er worden betere diagnoses gesteld,  implantaten passen perfect, kozijnen zijn goed geschilderd etc.etc. De kwaliteit van werken kun je excellent noemen.

Vanuit verschillende spirituele tradities wordt toewijding nadrukkelijk verbonden met je Hogere zelf. Ons innerlijke deel waar coherentie, harmonie, schoonheid en liefde huist.

Ik ben er van overtuigd dat je hier een glimp van kunt opvangen als je kijkt. luistert naar mensen die liefde en toewijding hebben voor hun werk.

 

Kun je dit mensen leren?

Ja, alleen als je zelf bevlogen bent en werkt vanuit een ambitie gebaseerd op een ideaal.

Je kunt echter niets opleggen of afdwingen.

Toewijding is iets dat van binnenuit komt waardoor anderen ook het beste uit zichzelf halen.

Goed voorbeeld doet goed volgen.

 

Op deze site zal ik regelmatig verslag doen van de voortgang van dit project.

Wil je reageren?

Mail mij gerust tips, suggesties en eigen verhalen zijn altijd van harte welkom.

 

 

Veel plezier en inspiratie toegewenst,

 

 

Drs Peter C.M. Henneveld

 

 

 

                               

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Actueel

21 Maart 2010

 

 

Op dit moment ben ik mensen aan het benaderen voor het geven van interviews.

 

Er komen positieve reacties van mensen die zich herkennen in het onderwerp toewijding & liefde voor je werk.

 

Bij een aantal bedrijven/organisaties zijn

verandertrajecten gestart om de organisatiecultuur te veranderen.

Het thema is: dikwijls

‘terug naar de kern’.

Men is dan op zoek gaan naar meer  samenhang en grotere betrokkenheid, inzet van mensen.

Ik ben er van overtuigd dat dit een nieuwe ontwikkeling is die nog in de kinderschoenen staat.

Want:

  • Het gaat om  persoonlijke toewijding=echte aandacht voor de klantvraag,-behoefte.
  • Eigen verantwoordelijkheid en pro-activiteit worden steeds belangrijker. Je hebt toch geen ‘baas’ nodig die voor jou denkt?
  • Goede communicatie en betrokkenheid zijn van belang.
  • Mensen maken het verschil.

 

Het boek: Liefde voor je werk is 100% mijn eigen initiatief. Het is niet gelinkt aan enig bedrijf, product of project.

Alle mensen die aan het boek meewerken zijn door mij persoonlijk gevraagd en werken belangeloos mee.